Bill Type
Long Title
ISANG BATAS NA NAGSUSUSOG SA PD 1606 UPANG MAGTAKDA NG UNA AT TANGING HURISDIKSIYON NG SANDIGANG BAYAN SA ILANG PAGKAKASALA LABAN SA KALAYAAN AYON SAITINADHANA SA BINAGONG KODIGO PENAL NA KAGAGAWAN NG MGA TAUHAN NG MILITAR AT PULISYA LABAN SA SIBILYAN
Date filed
July 27, 1987
Scope
Urgent Bill
No
Administration Bill
No

Legislative History

House Bill/Resolution NO. HB00017
FULL TITLE : ISANG BATAS NA NAGSUSUSOG SA PD 1606 UPANG MAGTAKDA NG UNA AT TANGING HURISDIKSIYON NG SANDIGANG BAYAN SA ILANG PAGKAKASALA LABAN SA KALAYAAN AYON SAITINADHANA SA BINAGONG KODIGO PENAL NA KAGAGAWAN NG MGA TAUHAN NG MILITAR AT PULISYA LABAN SA SIBILYAN
PRINCIPAL AUTHOR/S : JOSON, EDUARDO NONATO JR. N.
DATE FILED : 1987-07-27
SIGNIFICANCE: NATIONAL
CO-AUTHORS :
1. Bagatsing 2. Pelaez
3. Serapio
ADMINISTRATION BILL? No
URGENT BILL? No
ACTIONS TAKEN BY THE COMMITTEE ON RULES
REFERRAL TO THE COMMITTEE ON JUSTICE ON 1987-07-29
Disclaimer

Note: Legislative history and other information accessed from Congress Legis. Information as of April 20, 2022.