Bill Type
Long Title
ISANG BATAS NA NAGTATAKDA SA PAGDARAOS NG ISANG REFERENDUM PARA SA PAGPAPATIBAY O RATIPIKASYON NG ANUMANG PAMBANSANG KASUNDUAN NA MAY KARAMPATANG PAGSANG-AYON NG SENADO HINGGIL SA MGA BANYAGANG BASE MILITAR, TROPA O PASILIDAD SA PILIPINAS
Date filed
July 27, 1987
Scope
Urgent Bill
No
Administration Bill
No

Legislative History

House Bill/Resolution NO. HB00014
FULL TITLE : ISANG BATAS NA NAGTATAKDA SA PAGDARAOS NG ISANG REFERENDUM PARA SA PAGPAPATIBAY O RATIPIKASYON NG ANUMANG PAMBANSANG KASUNDUAN NA MAY KARAMPATANG PAGSANG-AYON NG SENADO HINGGIL SA MGA BANYAGANG BASE MILITAR, TROPA O PASILIDAD SA PILIPINAS
PRINCIPAL AUTHOR/S : JOSON, EDUARDO NONATO JR. N.
DATE FILED : 1987-07-27
SIGNIFICANCE: NATIONAL
CO-AUTHORS :
1. Bagatsing 2. Garcia
3. Serapio
ADMINISTRATION BILL? No
URGENT BILL? No
ACTIONS TAKEN BY THE COMMITTEE ON RULES
REFERRAL TO THE COMMITTEE ON PEOPLE'S POWER AND PARTICIPATION ON 1987-07-29
Disclaimer

Note: Legislative history and other information accessed from Congress Legis. Information as of April 20, 2022.