Bill Type
Long Title
ISANG BATAS NA NAGTATAKDA NG HINDI BABABA SA SIYAM (9) NA YUNIT NG ASIGNATURANG FILIPINO AT TATLONG (3) YUNIT NG ASIGNATURANG PANITIKAN SA KURIKULUM NG KOLEHIYO
Short Title
BATAS SA PAGTATAGUYOD NG WIKANG FILIPINO SA MGA ASIGNATURA SA KOLEHIYO
Date filed
September 21, 2020
Scope
Legislative Status
Legislative Status Date
Session Sequence No.
14
Session Type
Document Certification

Legislative History

Entitled:
ISANG BATAS NA NAGTATAKDA NG HINDI BABABA SA SIYAM (9) NA YUNIT NG ASIGNATURANG FILIPINO AT TATLONG (3) YUNIT NG ASIGNATURANG PANITIKAN SA KURIKULUM NG KOLEHIYO
[ SECOND REGULAR SESSION, 18TH CONGRESS ]
[ 2020 ]
9/21/2020 Introduced by Senator FRANCIS "KIKO" N. PANGILINAN;
9/22/2020 Read on First Reading and Referred to the Committee(s) on HIGHER, TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION and FINANCE;