Bill Type
Long Title
ISANG PANUKALANG-BATA S NA NAGTATADHANA NA ANG BUONG SISTEMA NG EDUKASYON, MULA SA MGA GURO, WIKANG PANTURO, PATAKARAN, ALITUNTUNIN, TUNGUHIN, PROGRAMA, ARALIN, MGA AKLAT AT IBA PANG KAUGNAY NG PAG-AARAL AT PANTURO SA MGA PAARALANG PAMBAYAN MAN O PRIBADO, AY DAPAT NA MAGING LUBOS NA PILIPINO, PAGHUBOG SA MGA KAHALAGAHANG PILIPINO LAMANG, MATANGI SAILANG NATATANGING KASO
Congress Author
Date filed
July 30, 1987
Scope
Urgent Bill
No
Administration Bill
No

Legislative History

House Bill/Resolution NO. HB00048
FULL TITLE : ISANG PANUKALANG-BATA S NA NAGTATADHANA NA ANG BUONG SISTEMA NG EDUKASYON, MULA SA MGA GURO, WIKANG PANTURO, PATAKARAN, ALITUNTUNIN, TUNGUHIN, PROGRAMA, ARALIN, MGA AKLAT AT IBA PANG KAUGNAY NG PAG-AARAL AT PANTURO SA MGA PAARALANG PAMBAYAN MAN O PRIBADO, AY DAPAT NA MAGING LUBOS NA PILIPINO, PAGHUBOG SA MGA KAHALAGAHANG PILIPINO LAMANG, MATANGI SAILANG NATATANGING KASO
PRINCIPAL AUTHOR/S : MERCADO, ROGACIANO M.
DATE FILED : 1987-07-30
SIGNIFICANCE: NATIONAL
ADMINISTRATION BILL? No
URGENT BILL? No
ACTIONS TAKEN BY THE COMMITTEE ON RULES
REFERRAL TO THE COMMITTEE ON EDUCATION AND CULTURE ON 1987-08-03
Disclaimer

Note: Legislative history and other information accessed from Congress Legis. Information as of April 20, 2022.