Bill Type
Long Title
ISANG BATAS NA NAGKAKALAG SA ISANG TAO SA KAPANAGUTANG KRIMINAL DAHIL SA ILEGAL NA PAGTATAGLAY NG ARMAS SA MGA USAPING LUBOS NG PAGTATANGGOL SA SARILI AYON SA ITINATADHANA SA ARTIKULO XI, TALATA 1, 2, AT 3 NG BINAGONG KODIGO PENAL
Date filed
July 27, 1987
Scope
Urgent Bill
No
Administration Bill
No

Legislative History

House Bill/Resolution NO. HB00015
FULL TITLE : ISANG BATAS NA NAGKAKALAG SA ISANG TAO SA KAPANAGUTANG KRIMINAL DAHIL SA ILEGAL NA PAGTATAGLAY NG ARMAS SA MGA USAPING LUBOS NG PAGTATANGGOL SA SARILI AYON SA ITINATADHANA SA ARTIKULO XI, TALATA 1, 2, AT 3 NG BINAGONG KODIGO PENAL
PRINCIPAL AUTHOR/S : JOSON, EDUARDO NONATO JR. N.
DATE FILED : 1987-07-27
SIGNIFICANCE: NATIONAL
CO-AUTHORS :
1. Bagatsing
ADMINISTRATION BILL? No
URGENT BILL? No
COMMITTEE ACTION: LAID ON THE TABLE ON DECEMBER 29, 1987.
ACTIONS TAKEN BY THE COMMITTEE ON RULES
REFERRAL TO THE COMMITTEE ON JUSTICE ON 1987-07-29
DATE LAID ON THE TABLE: 1987-12-29
Disclaimer

Note: Legislative history and other information accessed from Congress Legis. Information as of April 20, 2022.